Taste of the Wild

Domesticeringsprocessen har förvandlat naturens rovdjur till våra bästa vänner. Modern DNA-teknik visar dock att din hund eller katt fortfarande delar ursprung med varg och vildkatt. Taste of the wild har tagit fasta på detta och erbjuder en diet baserad på husdjurets gener med en diet liknande den djuret skulle äta i naturen.


Filter

Questions & Answers

We are happy to assist if you have any questions.

Note that questions about stock status are answered quickest via customer service.