Taste of the Wild

Domesticeringsprocessen har förvandlat naturens rovdjur till våra bästa vänner. Modern DNA-teknik visar dock att din hund eller katt fortfarande delar ursprung med varg och vildkatt. Taste of the wild har tagit fasta på detta och erbjuder en diet baserad på husdjurets gener med en diet liknande den djuret skulle äta i naturen.


Filter